Grzegorz Michalak – blog historyczny

7 lipca 2015

Relacja z promocji książki „Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa…” ks. Kazimierza Bema

Opublikowano: 07.07.2015, 14:05

25 czerwca 2015 roku w Sali im. Joachima Lelewela Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk odbyła się promocja książki pt. Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku.

Na początku autora i gości powitał prof. Wojciech Kriegseisen, który również opowiedział o tle historycznym zaznaczając problem tolerancji religijnej w wielu krajach Europy, w tym również Rzeczypospolitą, Niderlandy i Siedmiogród. Następnie dokonał porównania dwóch pierwszych krajów na przykładzie: stosunków społecznych, problemu wyznania panującego oraz opieki państwa nad kościołem. W kilku słowach wspomniał ponadto o fakcie, że w Polsce reformacja odnosiła sukcesy, po czym się gwałtownie cofnęła, a w Niderlandach protestanci początkowo będący w mniejszości stali się główną siłą religijną (dopiero w II połowie XVII wieku). Wojciech Kriegseisen zaznaczył, że odpowiedź zawarta została dopiero w końcowych rozdziałach prezentowanego opracowania.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biblioteki Narodowej i wykładowca w Instytucie Nauk Historycznych i Społecznych UKSW dr Tomasz Makowski. Pogratulował on autorowi i zaznaczył, że książka jest bardzo ważna oraz poszerza stan badań nad historią reformacji w Europie. Zaznaczył, że cechą wyróżniającą opracowania jest to, że powstało ono z pasji. Pomysł jej opracowania narodził się w 1990 roku, gdy ks. dr Bem mieszkał na terenie, który opisał. Pomimo, że autor nie jest zawodowym historykiem jego książka, powstała na bazie zagranicznych źródeł, jak najbardziej wpisuję się w warsztat historyka. Doktora Makowskiego zainteresowało szczególnie napięcie pomiędzy państwem a kościołem reformowanym oraz zaznaczenie historii kościelnej poprzez działanie Boga.

Ostatnią osobą zabierającą głos w tej części spotkania był sam autor. Jego zadaniem było szczegółowe opisanie tła historycznego w kontekście tematu pracy. Zaznaczył on, że pozycja dotyka sporów na linii państwo-kościół, a Niderlandy były unikalne na tle europejskim. Początkowo przeważali tam anabaptyści, a ewangelicy reformowani byli nieliczni, choć posiadali energicznych liderów. Brakowało im jednak kadry duchowej. Opisał również charakterystyczny model tolerancji w tamtych czasach, który nie prześladował za poglądy religijne, ale wywyższał wyznanie przodujące.

Ks. Kazimierz Bem wspomniał o wielu interesujących ciekawostkach opisanych w opracowaniu. Warto wymienić chociażby przyprowadzanie bydła przez chłopów do kościołów czy egzaminowanie parafian przed Wieczerzą Pańską albo upokarzanie grzeszników z ambony przez pastorów. Na koniec ks. Bem opowiedział interesująco o szczegółach incydentu w Lejdzie z XVII wieku, kiedy miejscowi luteranie chcieli powiększyć kościół i przypadkowo weszli w przywileje kościoła kalwińskiego, który jako jedyny mógł oznaczać własne zbory.

Następnie głos zabrali goście spotkania, który zadawali pytania oraz wymieniali się spostrzeżeniami odnośnie takich zagadnień jak: stosunki polsko-holenderskie, geneza demokracji parlamentarnej w krajach protestanckich czy synody reformowane. Podczas dyskusji ks. Kazimierz Bem zaznaczył, że w kulturze holenderskiej cel nie uświęca środków, dlatego społeczeństwo to jest bardzo ugodowe.

74783dedbb18ca91ebb25d39f464d476

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.